Vertrouwenspersoon

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Problemen worden bij voorkeur opgelost daar waar ze ontstaan zijn.

Als leerlingen en/of hun ouders te maken krijgen met ongewenst gedrag of het niet eens zijn met besluiten van de school kunnen zij dit kenbaar maken aan de vertrouwenspersoon van de school.

De vertrouwenspersoon zal als aanspreekpunt functioneren om de klacht of gebeurtenis in kaart te brengen, bemiddeling organiseren en waar nodig verder helpen.
Vertrouwenspersoon bij ons op school is Mevr. Mayke de Groot mdgroot@pidebrug.nl en vindbaar via de Ouderportal Basisonline.nl


Vertrouwenspersoon 
Mayke de Groot

Nieuws van De Brug

"Bèèèèèèèh!" "Kwek, kwek" "Tok, Tok, Tok, Tok" "Snuf, snuf, snuf" "Gak, gak
11Mrt
Zoals ieder jaar deed onze school weer mee aan Nederland Doet, de actie van het OranjeFonds.
Sinds de herfstvakantie staat er een nieuwe speeltoestel op het schoolplein.
Woensdag is de Kinderboekenweek begonnen! Lees hier meer ....

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline