Vertrouwenspersoon

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Problemen worden bij voorkeur opgelost daar waar ze ontstaan zijn.

Als leerlingen en/of hun ouders te maken krijgen met ongewenst gedrag of het niet eens zijn met besluiten van de school kunnen zij dit kenbaar maken aan de vertrouwenspersoon van de school.

De vertrouwenspersoon zal als aanspreekpunt functioneren om de klacht of gebeurtenis in kaart te brengen, bemiddeling organiseren en waar nodig verder helpen.
Vertrouwenspersoon bij ons op school is Mevr. Mayke de Groot mdgroot@pidebrug.nl en vindbaar via de Ouderportal Basisonline.nl


Vertrouwenspersoon 
Mayke de Groot

Nieuws van De Brug

Bent u als ouder benieuwd naar onze school? Dan kunt u kennis komen maken met PI De Brug
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek: 'Bij mij thuis'. Thuis betekent voor iedereen iets...
Naast basisschool PI de Brug is een moestuin gecreëerd waar al 7 jaar met veel plezier gewerkt...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline