Medezeggenschapraad

De medezeggenschapsraad, MR,  is een onafhankelijk orgaan binnen de school.   
Deze raad speelt een belangrijke rol in het bepalen van het schoolbeleid en bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden.

Het doel van de MR 
Doel van de MR is om de belangen van leerlingen, personeel en ouders zo goed mogelijk te behartigen. De MR heeft daartoe een aantal bevoegdheden, die vastgelegd zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). In de WMS staat beschreven over welke zaken de MR advies dan wel instemming moet verlenen. Daarnaast kan de MR over alles wat er speelt op school gevraagd of ongevraagd advies geven. Alle spelregels en afspraken rondom de medezeggenschap op PI De Brug zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De webpagina van de MR wordt beheerd door de leden van de MR van De Brug zonder tussenkomst van de directie.

Wat doet een MR 
Als MR vertegenwoordigen wij ouders en personeel. Voor de MR is het dus belangrijk om te weten wat er speelt onder ouders. Uw input wordt dan ook zeer op prijs gesteld. We willen daarom laagdrempelig en benaderbaar zijn. U kunt ons altijd aanspreken of een e-mail sturen via p.vanderzant@pidebrug.nl. U kunt zich ook opgeven om als toehoorder een vergadering van de MR bij te wonen. De MR vergadert iedere 6 weken. Het eerste deel van de vergadering is altijd onze bovenschoolse directeur (Arjen van Genderen) of locatieleider (Patrice Wiegman) aanwezig om voorgenomen plannen te presenteren, toe te lichten en alle vragen te beantwoorden die er leven binnen de MR. Van elke vergadering worden verslagen gemaakt en op het ouderportaal geplaatst. 

Wie zitten er in de MR ?

Even voorstellen:
Wouter Ouwehand
Leerkracht

Mijn naam is Wouter Ouwehand en ik ben sinds december 2021 werkzaam bij PI-school De Brug. Hiervoor heb ik 10 jaar in het Montessorionderwijs gewerkt als groepsleerkracht en in het managementteam. Ook heb ik er een aantal jaren in de MR gezeten. Mijn eerste jaar in het onderwijs was er één van kortere en langere invalperiodes op vele scholen in de regio Leiden. Kortom, in al die jaren heb ik veel gezien, ervaren en geleerd. In mijn privé lees en wandel ik graag en volg ik een masteropleiding leren en innoveren in Utrecht.
In de MR verzorg ik de rol 'communicatie achterban'. U kunt mij mailen indien u vragen heeft aan de MR of een vergadering wil bijwonen. Teamleden kunnen dit eveneens. Zo zorgen we er samen voor dat thema's die voor ouders en teamleden interessant zijn de MR bereiken. Voor MR-gerelateerde zaken kunt mij bereiken via w.ouwehand@pidebrug.nl gelukkig alle gelegenheid toe.
Marlieke Dam
Voorzitter, ouder bij de Zilvervloot
Mijn naam is Marlieke Dam, ik ben 42 jaar en getrouwd met Marcel. Samen hebben wij drie kinderen. Onze oudste zit in de Zilvervloot. Daarnaast ben ik werkzaam in een coördinerende beleidsfunctie bij de gemeente.
Eerder heb ik als ouder in de MR bij het regulier onderwijs zitting gehad. Ik heb daar ouderparticipatie op de agenda gezet. Zeker bij het speciaal onderwijs, waar kinderen vaak met de taxi naar school komen, is het belangrijk om ouders bij het onderwijs te betrekken. Ik lever hier als ouder in de MR van PI de Brug graag een bijdrage aan. 

Els Moons-Bakens
Ouder bij de Catamaran

Mijn naam is Els Moons-Bakens. Samen met mijn man Rob heb ik drie prachtige kinderen. De middelste zit in de Catamaran. Daarnaast ben ik werkzaam op het HBO bij de opleiding Social Work. Belangrijke thema’s binnen mijn werk zijn diversiteit, inclusie en kwaliteit van leven.

De overstap van het regulier onderwijs naar PI de Brug heeft voor ons gezin veel betekent. Er is meer rust in huis voor alle drie de kinderen. Wanneer het even niet goed gaat, is school altijd bereid om mee te denken. Als ouder doe ik daar graag iets voor terug door een bijdrage te leveren aan de MR van PI de brug. De bijdrage die ik kan leveren bestaat uit kennis vanuit mijn opleiding pedagogiek, cursussen gericht op leiderschap en thema’s die belangrijk zijn binnen mijn werk. In de samenwerking tussen docenten en ouders vind ik een goede samenwerkingscultuur, verbinding en werken vanuit draagvlak erg belangrijk.

Wanneer je mij langs het schoolplein ziet staan en vragen hebt, stel deze gerust!

Nieuws van De Brug

Bent u als ouder benieuwd naar onze school? Dan kunt u kennis komen maken met PI De Brug
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek: 'Bij mij thuis'. Thuis betekent voor iedereen iets...
Naast basisschool PI de Brug is een moestuin gecreëerd waar al 7 jaar met veel plezier gewerkt...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline