Medezeggenschapraad

De medezeggenschapsraad, MR,  is een onafhankelijk orgaan binnen de school.   
Deze raad speelt een belangrijke rol in het bepalen van het schoolbeleid en bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden.

Het doel van de MR 
Doel van de MR is om de belangen van leerlingen, personeel en ouders zo goed mogelijk te behartigen. De MR heeft daartoe een aantal bevoegdheden, die vastgelegd zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). In de WMS staat beschreven over welke zaken de MR advies dan wel instemming moet verlenen. Daarnaast kan de MR over alles wat er speelt op school gevraagd of ongevraagd advies geven. Alle spelregels en afspraken rondom de medezeggenschap op PI De Brug zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De webpagina van de MR wordt beheerd door de leden van de MR van De Brug zonder tussenkomst van de directie.

Wat doet een MR 
Als MR vertegenwoordigen wij ouders en personeel. Voor de MR is het dus belangrijk om te weten wat er speelt onder ouders. Uw input wordt dan ook zeer op prijs gesteld. We willen daarom laagdrempelig en benaderbaar zijn. U kunt ons altijd aanspreken of een e-mail sturen via p.vanderzant@pidebrug.nl. U kunt zich ook opgeven om als toehoorder een vergadering van de MR bij te wonen. De MR vergadert iedere 6 weken. Het eerste deel van de vergadering is altijd onze Directeur ( Arjen van Genderen  ) aanwezig om voorgenomen plannen te presenteren, toe te lichten en alle vragen te beantwoorden die er leven binnen de MR. Van elke vergadering worden verslagen gemaakt en op het ouderportaal geplaatst. 

Wie zitten er in de MR ?

Even voorstellen:
Pauline van der Zant
Leerkracht

Mijn naam is Pauline en ben 40 jaar. Ik ben leerkracht van groep Zilvervloot, getrouwd met Tjeerd en cadeaumoeder van twee, inmiddels volwassen, meiden en woonachtig in Leiden.

Sinds 2006 ben ik werkzaam als leerkracht en heb in de loop der jaren vele bovenbouw groepen mogen begeleiden zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs. Ik ben naast MR lid de bouwcoördinator van de structuurgroepen en denk graag mee hoe het anders en misschien wel beter kan. Met elkaar, ouders en leerkrachten reflecterend, inspirerend en motiverend bezig te zijn, is iets wat ik een warm hart toedraag en in de MR krijgen wij daar gelukkig alle gelegenheid toe.
Marlieke Dam
Voorzitter, ouder bij de Zilvervloot
Mijn naam is Marlieke Dam, ik ben 42 jaar en getrouwd met Marcel. Samen hebben wij drie kinderen. Onze oudste zit in de Zilvervloot. Daarnaast ben ik werkzaam in een coördinerende beleidsfunctie bij de gemeente.
Eerder heb ik als ouder in de MR bij het regulier onderwijs zitting gehad. Ik heb daar ouderparticipatie op de agenda gezet. Zeker bij het speciaal onderwijs, waar kinderen vaak met de taxi naar school komen, is het belangrijk om ouders bij het onderwijs te betrekken. Ik lever hier als ouder in de MR van PI de Brug graag een bijdrage aan. 
Rien Erades
Ouder bij de Zilvervloot en Galjoen

Mijn naam is Rien, 33 jaar oud en ben getrouwd met Jacqueline. Samen hebben wij 2 kinderen. Mike van 9 en Nikita van 7 jaar. Beide kinderen zijn al op vroege leeftijd gediagnostiseerd met ADHD. Sinds vorig schooljaar is Mike begonnen op PI de Brug. Na een jaar van zeer positieve ervaringen en positieve resultaten van Mike was er gelukkig ook voor Nikita een plek.  

Als Directeur bij een software bedrijf voor de kinderopvang heb ik indirect veel met scholen te maken. Ik zie op veel plekken in Nederland hoe scholen hun beleid voeren en hoe ze de kinderen volgen en monitoren. Met mijn brede kennis op ict vlak en 2 kinderen op PI de Brug kan ik mijn ideeën en meningen delen aan de kant van de ouder en de school.

Lotte van der Biezen
notulist, leerkracht 

Mijn naam is Lotte. Ik ben 28 jaar oud en woon samen met mijn man Casper in Voorhout. Sinds 2015 werk ik in het onderwijs. Eerst heb ik gewerkt in Den Helder, daarna op een reguliere school in Leiden en sinds 2017 werk ik op de Brug.

Ik heb door de jaren heen alle groepen gezien en nu werk ik voor het derde jaar in het Galjoen. Ik vind het belangrijk om als leerkracht mee te kunnen/ mogen denken over het onderwijs aan de kinderen. Ik probeer altijd in mijn achterhoofd te houden wat collega's zouden willen, want hen vertegenwoordig ik in de MR. Ik hoop dat ouders ons weten te bereiken voor schoolse zaken en dat zij weten dat zij altijd welkom zijn om een keer een vergadering bij te wonen. 
Wouter Ouwehand
Leerkracht

Mijn naam is Wouter Ouwehand en ik ben sinds december 2021 werkzaam bij PI-school De Brug. Op maandag en dinsdag sta ik voor structuurgroep Het Galjoen en donderdag en vrijdag voor structuurplusgroep De Optimist. Hiervoor heb ik 10 jaar in het Montessorionderwijs gewerkt als groepsleerkracht en in het managementteam. Ook heb ik er een aantal jaren in de MR gezeten. Mijn eerste jaar in het onderwijs was er één van kortere en langere invalperiodes op vele scholen in de regio Leiden. Kortom, in al die jaren heb ik veel gezien, ervaren en geleerd. In mijn privé lees en wandel ik graag en ben ik de laatste jaren bezig geweest met cursussen op het gebied van psychologie en orthopedagogiek.
In de MR verzorg ik samen met Rien de rol 'communicatie achterban'. Dit wil zeggen dat u mij kunt mailen indien u vragen heeft aan de MR of een vergadering wil bijwonen. Teamleden kunnen dit eveneens. Zo zorgen we er samen voor dat thema's die voor ouders en teamleden interessant zijn de MR bereiken. Voor MR-gerelateerde zaken kunt mij bereiken via w.ouwehand@pidebrug.nl

Els Moons-Bakens
Ouder bij de Catamaran

Mijn naam is Els Moons-Bakens. Samen met mijn man Rob heb ik drie prachtige kinderen. De middelste zit in de Catamaran. Daarnaast ben ik werkzaam op het HBO bij de opleiding Social Work. Belangrijke thema’s binnen mijn werk zijn diversiteit, inclusie en kwaliteit van leven.

De overstap van het regulier onderwijs naar PI de Brug heeft voor ons gezin veel betekent. Er is meer rust in huis voor alle drie de kinderen. Wanneer het even niet goed gaat, is school altijd bereid om mee te denken. Als ouder doe ik daar graag iets voor terug door een bijdrage te leveren aan de MR van PI de brug. De bijdrage die ik kan leveren bestaat uit kennis vanuit mijn opleiding pedagogiek, cursussen gericht op leiderschap en thema’s die belangrijk zijn binnen mijn werk. In de samenwerking tussen docenten en ouders vind ik een goede samenwerkingscultuur, verbinding en werken vanuit draagvlak erg belangrijk.

Wanneer je mij langs het schoolplein ziet staan en vragen hebt, stel deze gerust!

Nieuws van De Brug

Naast basisschool PI de Brug is een moestuin gecreëerd waar al 7 jaar met veel plezier gewerkt...
Bent u onderwijs of zorgprofessional? Dan kunt u kennis komen maken met PI De Brug

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline