Medezeggenschapraad

De medezeggenschapsraad, MR,  is een onafhankelijk orgaan binnen de school.   
Deze raad speelt een belangrijke rol in het bepalen van het schoolbeleid en bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden.

Het doel van de MR 
Doel van de MR is om de belangen van leerlingen, personeel en ouders zo goed mogelijk te behartigen. De MR heeft daartoe een aantal bevoegdheden, die vastgelegd zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). In de WMS staat beschreven over welke zaken de MR advies dan wel instemming moet verlenen. Daarnaast kan de MR over alles wat er speelt op school gevraagd of ongevraagd advies geven. Alle spelregels en afspraken rondom de medezeggenschap op PI De Brug zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De webpagina van de MR wordt beheerd door de leden van de MR van De Brug zonder tussenkomst van de directie.

Wat doet een MR 
Als MR vertegenwoordigen wij ouders en personeel. Voor de MR is het dus belangrijk om te weten wat er speelt onder ouders. Uw input wordt dan ook zeer op prijs gesteld. We willen daarom laagdrempelig en benaderbaar zijn. U kunt ons altijd aanspreken of een e-mail sturen via p.vanderzant@pidebrug.nl. U kunt zich ook opgeven om als toehoorder een vergadering van de MR bij te wonen. De MR vergadert iedere 6 weken. Het eerste deel van de vergadering is altijd onze Directeur ( Arjen van Genderen  ) aanwezig om voorgenomen plannen te presenteren, toe te lichten en alle vragen te beantwoorden die er leven binnen de MR. Van elke vergadering worden verslagen gemaakt en op het ouderportaal geplaatst. 

Wie zitten er in de MR ?

Even voorstellen:
Pauline van der Zant
voorzitter, leerkracht

Mijn naam is Pauline en ben 40 jaar. Ik ben leerkracht van groep Zilvervloot, getrouwd met Tjeerd en cadeaumoeder van twee, inmiddels volwassen, meiden en woonachtig in Leiden.

Sinds 2006 ben ik werkzaam als leerkracht en heb in de loop der jaren vele bovenbouw groepen mogen begeleiden zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs. Ik ben naast MR lid de bouwcoördinator van de structuurgroepen en denk graag mee hoe het anders en misschien wel beter kan. Met elkaar, ouders en leerkrachten reflecterend, inspirerend en motiverend bezig te zijn, is iets wat ik een warm hart toedraag en in de MR krijgen wij daar gelukkig alle gelegenheid toe.
Alex Scheffer
leerkracht, coördinator onderwijskwaliteit

Ik ben Alex , 35 jaar oud en woonachtig in Leiderdorp.

Na een carrière in het techniekonderwijs werk ik nu voor het vijfde jaar op PI-school de Brug. Ik ben drie dagen leerkracht van groep Gondel en daarnaast werk ik twee dagen als coördinator onderwijskwaliteit. Ik hoop in mijn functie als MR-lid nog meer de verbinding te blijven maken tussen het managementteam, de leerkrachten en de ouders. Binnen de MR ben ik verantwoordelijk voor de communicatie en de PR.
Rien Erades
Ouder bij de Zilvervloot en Galjoen

Mijn naam is Rien, 33 jaar oud en ben getrouwd met Jacqueline. Samen hebben wij 2 kinderen. Mike van 9 en Nikita van 7 jaar. Beide kinderen zijn al op vroege leeftijd gediagnostiseerd met ADHD. Sinds vorig schooljaar is Mike begonnen op PI de Brug. Na een jaar van zeer positieve ervaringen en positieve resultaten van Mike was er gelukkig ook voor Nikita een plek.  

Als Directeur bij een software bedrijf voor de kinderopvang heb ik indirect veel met scholen te maken. Ik zie op veel plekken in Nederland hoe scholen hun beleid voeren en hoe ze de kinderen volgen en monitoren. Met mijn brede kennis op ict vlak en 2 kinderen op PI de Brug kan ik mijn ideeën en meningen delen aan de kant van de ouder en de school.

Lotte van der Biezen
notulist, leerkracht 

Mijn naam is Lotte. Ik ben 28 jaar oud en woon samen met mijn man Casper in Voorhout. Sinds 2015 werk ik in het onderwijs. Eerst heb ik gewerkt in Den Helder, daarna op een reguliere school in Leiden en sinds 2017 werk ik op de Brug.

Ik heb door de jaren heen alle groepen gezien en nu werk ik voor het derde jaar in het Galjoen. Ik vind het belangrijk om als leerkracht mee te kunnen/ mogen denken over het onderwijs aan de kinderen. Ik probeer altijd in mijn achterhoofd te houden wat collega's zouden willen, want hen vertegenwoordig ik in de MR. Ik hoop dat ouders ons weten te bereiken voor schoolse zaken en dat zij weten dat zij altijd welkom zijn om een keer een vergadering bij te wonen. 
Cindy de Wit-Prins
Ouder bij de Zilvervloot

getrouwd met Rob en moeder van 2 kinderen Thomas 13 jaar en Marc van 9 jaar.

Ik werk als verzorgende in een verpleeghuis.
Sinds 3 jaar zit Marc op PI de Brug.

Ik wilde me graag inzetten op zijn school.
Er kwam een vacature voor de MR. Ik heb hierop gereageerd en gekozen door de ouders.

Ik wil me graag inzetten voor de MR. Ik kan hier wat betekenen voor de kinderen en meedenken aan 't beleid.
Anita Swanenberg
Ouder bij de Skiff

(42 jaar), getrouwd met Bas, moeder van drie lieve kinderen (dochter Mara van 10 jaar, dochter Juliet van 9 jaar en zoon Lou van 8 jaar) en baasje van een hond, een kleine Munsterlander.

Juliet heeft een autisme spectrum stoornis en is dit jaar gestart in de structuur-plus klas de Skiff.
Zij wordt gebracht en gehaald door taxi-bedrijf Noot, dus ik ben nog niet veel op school aanwezig geweest.
Ik werk 20 uur per week als ambulant begeleider en autisme-coach en hierbij begeleid ik volwassen mensen met een normaal tot hoog IQ. Ook geef ik trainingen in teams, zodat zij meer kennis krijgen over wat een Autisme Spectrum Stoornis is en hoe zij hier mee om kunnen gaan.
Ik werk daarnaast 1 dag in de week bij Veerkracht (praktijk voor GGZ basis-psychologie kind en jeugd) en hier geef ik kinderen en hun ouders psycho-educatie over wat autisme voor hen betekent, tevens geef ik coaching en tips in de prakijk.
Ik ben geïnteresseerd in het beleid van de school en bereid om mee te denken aan hoe we zaken kunnen verbeteren of kunnen veranderen.

Ik kan meekijken vanuit mijn rol als ouder, maar als autisme-deskundige heb ik ook een bepaalde kijk op zaken.

Nieuws van De Brug

Nationale Kraanwaterdag op de Brug Woensdag 28 september
Na de zomervakantie is het hard werken in de moestuin.
Dit schooljaar is onze school gestart met een nieuwe en fijne rekenmethode. Graag vertellen wij...
Bent u onderwijs of zorgprofessional? Dan kunt u kennis komen maken met PI De Brug

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline