Welkom op de website van PI-school De Brug

Uitbouwen waar een kind goed in is

Opbouwen wat nog geleerd moet worden

Compenseren waar nodig

PI-school De Brug is een school voor speciaal onderwijs waar een enthousiast team een gestructureerde leeromgeving wil bieden aan kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) in de leeftijd van vijf tot dertien jaar. Een leeromgeving waar met ambitie passend onderwijs wordt gegeven.
Wij willen kinderen een veilige uitdagende plek bieden, waardoor kinderen plezier hebben in leren en hun zelfvertrouwen positief beïnvloed wordt. Met ons aanbod sluiten we aan bij de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van kinderen.
Zo stimuleren wij kinderen tot een optimale ontwikkeling. We moedigen kinderen aan om 'eigenaar' te worden van hun leerproces en gedrag. Dat doen wij door ze uit te nodigen om zelf verantwoordelijkheid te leren dragen om zo tot oplossingen en dus ontwikkeling te komen.
Wij zien ouders als partners in het proces van onderwijs en begeleiding. De vraag van het kind en ouders staat centraal. Wij werken vanuit kansen en formuleren daaruit een ontwikkelingsperspectief. We combineren ons onderwijs daar waar het nodig is met een hulpverleningsaanbod in samenwerking met het Pedologisch Instituut (PI) en andere instellingen.

'Gewoon waar kan, speciaal waar nodig'

Kalender
<
Oktober
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
Eerstkomende activiteiten:

Nieuws van De Brug

De blaadjes vallen van de bomen en de kastanjes liggen voor het oprapen. Tijd voor de...
Elke week een nieuw raadgedicht! Lees hier meer ...
De Triple P groepstraining Positief opvoeden start op donderdag 31 oktober! Lees hier meer ...
De eindtoets voor de schoolverlaters zit er weer aan te komen. Lees hier meer…

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline