Identiteit


PI-school De Brug is een openbare school voor speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblematiek in de leeftijd van vijf tot en met dertien jaar.

PI-school De Brug valt onder schoolbestuur “PROOLeiden”. Deze stichting voor openbaar primair en speciaal onderwijs in Leiden staat onder leiding van directeur-bestuurder Marton de Pinth. De stichting telt vijftien scholen, waaronder dertien reguliere basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs; OZC Orion in Leiderdorp en PI-school De Brug in Leiden. PROOLeiden fungeert als bestuursbureau, verzorgt de onderwijsinhoudelijke aansturing van de scholen en is verantwoordelijk voor het bovenschools personeelsbeleid, huisvestingszaken en het financiële beleid.

PROOLeiden biedt openbaar onderwijs: ieder kind en iedere leerkracht is welkom, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen  van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening en overtuiging.
 
Iedere ouder wil aandacht voor zijn of haar kind. Iedere leraar schenkt aandacht aan de eigenheid van ieder kind. PROOLeiden heeft aandacht voor de kinderen, ouders, medewerkers, voor de maatschappij, de samenwerkingspartners en voor de eigen ontwikkeling. Bij PROOLeiden draait alles om ‘Onderwijs met aandacht voor elkaar’. 

Voor meer informatie over PROO Leiden klikt u hier

Nieuws van De Brug

Er zijn nieuwe moestuinbakken dankzij een bijdrage van Fonds 1818
Dit jaar hebben wij voor het eerst meegedaan aan de Voorleeswedstrijd!
10Mrt
Ook dit jaar doen we weer mee met NL Doet op 10 maart!
De leesweken van de Nederlandse Kinderjury 2023 zijn weer gestart.

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline