PBS

Positive Behavior Support (PBS) is een schoolbrede aanpak van gedrag om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat het leren bevordert. 

Dit gebeurt door:
• belangrijke basiswaarden van de school te bepalen (aardig zijn en veiligheid);
• deze basiswaarden te vertalen naar gedragsverwachtingen voor alle ruimtes van de school;
• de gedragsverwachtingen op en rond de school visueel te maken;
• het gedrag actief aan te leren en regelmatig te oefenen;
• het gedrag systematisch te belonen. 

Daarnaast verzamelt school informatie over gedrag van leerlingen. Dit doen we door te registreren waar, wanneer en met wie gedragsincidenten plaatsvinden. Deze informatie helpt de school om gerichte beslissingen te nemen over gedrag en waar nodig tot actie over te gaan. De school betrekt daarnaast ouders bij het onderwijs van hun kind en samen met hen wordt nagedacht over manieren waarop ouders het positieve gedrag van hun kind thuis kunnen stimuleren. 

Wat levert het op: buitenlands onderzoek laat zien dat de PBS-aanpak positieve effecten heeft bij leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers van de school. 

Leerlingen:
• voelen zich veiliger;
• gedragen zich sociaalvaardiger;
• vertonen minder probleemgedrag;
• laten betere schoolprestaties zien;
• worden minder vaak de klas uitgestuurd;
• worden minder vaak slachtoffer van fysiek of verbaal geweld;
• hebben meer effectieve leertijd;
• voelen zich meer betrokken bij het leerproces. 

Schoolmedewerkers:
• hebben meer plezier in hun werk;
• zijn minder vaak ziek;
• werken beter samen met ouders en jeugdzorg;
• sturen minder vaak een leerling uit de les;
• zien sneller dat er iets aan de hand is met een leerling;
• zijn beter in staat zorg-op-maat te geven aan leerlingen. 

Er is een intensief implementatietraject geweest gedurende de schooljaren 2011-2014. PI-school De Brug had een eigen PBS-coach aangesteld, die ons daarbij heeft geholpen. Ook is er een PBS-gedragsteam samengesteld dat nog steeds actief is, momenteel bestaande uit drie leerkrachten, een intern begeleider, een medewerker van de administratie en een psycholoog. Ook is er een vast ouderlid betrokken bij de voorbereiding van de PBS-ouderavond. De coach en het PBS-team hebben, samen met het schoolteam, de implementatie uitgevoerd. Het traject bestond uit verschillende stappen en heeft in totaal drie jaar geduurd.

Nieuws van De Brug

Bent u als ouder benieuwd naar onze school? Dan kunt u kennis komen maken met PI De Brug
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek: 'Bij mij thuis'. Thuis betekent voor iedereen iets...
Naast basisschool PI de Brug is een moestuin gecreëerd waar al 7 jaar met veel plezier gewerkt...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline