Kinderjury 2023

09-02-2023
De leesweken van de Nederlandse Kinderjury 2023 zijn weer gestart.
Op school worden de nieuwste boeken weer aangeschaft en het lezen wordt extra gestimuleerd tijdens deze dagen.
Eind maart zal er zelfs een Voorleeswedstrijd worden gehouden op De Brug. 
De kinderen kunnen begin Mei gaan stemmen op hun favoriete boek. Het kan ook een boek zijn wat u thuis voorleest of wat uw zoon of dochter thuis aan het lezen is.
We hopen dat de kinderen nog meer plezier in het lezen gaan krijgen door ze kennis te laten maken met verschillende soorten boeken, stripboeken, informatieboeken, leesboeken,  thuis en op school. 

Veel (voor)leesplezier!

Nieuws van De Brug

Bent u als ouder benieuwd naar onze school? Dan kunt u kennis komen maken met PI De Brug
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek: 'Bij mij thuis'. Thuis betekent voor iedereen iets...
Naast basisschool PI de Brug is een moestuin gecreëerd waar al 7 jaar met veel plezier gewerkt...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline