Project 'Een brug naar ouders'

05-04-2019
Een pilot-project over de relatie tussen ouders en school. Lees hier meer ...
Recent is er op de school een pilot -project gestart waarbij de relatie tussen ouders en school centraal staat.

Omdat een goede vertrouwensrelatie tussen school en ouders van wezenlijk belang is voor het succes van het kind op de school, is het een zaak om er alles aan te doen "deze relatie" zo goed mogelijk te laten zijn. De school heeft daarom dan ook besloten extra te investeren in de relatie met ouders en specifiek in de relatie met ouders bij wie dit niet vanzelf lijkt te gaan.
Meestal is er bij de aanmelding, als het om het kind gaat, al een uitgebreid dossier waar de school veel informatie uit kan halen die voor een goede schoolstart belangrijk is. Maar het verhaal van ouders staat daar doorgaans niet in. En dit is een gemiste kans, omdat de school van de ervaringen van ouders kan leren.

Wij weten dat de keus voor het Speciale Onderwijs, of specifieker nog deze school, voor ouders vaak niet een gemakkelijke keus is geweest. Voor veel kinderen die op onze school een plaats hebben gekregen geldt dat zij vaak een lange, moeizame, en soms verdrietige, schoolgeschiedenis achter de rug hebben. Elk kind heeft zijn of haar eigen persoonlijke verhaal, maar daarbij dus ook elke ouder!

Over dit verhaal van ouders gaat deze pilot en hierover willen wij graag met hen in gesprek. Hoe is het voor hen om hier op de stoep te staan? Welke ervaringen, positief of negatief, hebben zij gehad? Wat zijn/waren hun gedachten en gevoelens bij de overstap van hun kind naar deze school? En wat betekent dit voor het kind, de leerkracht en de start hier op school? Wat hebben ouders nodig van de school, wat wij niet (nog) weten? Wij denken dat in gesprek gaan met ouders over deze vragen, ons kan helpen hun kind beter te begrijpen, maar wij denken ook dat wij hierdoor ouders beter kunnen begrijpen. Dit helpt ons weer om de samenwerking te versterken en te verbeteren als dat nodig mocht zijn.

In eerste instantie richt dit project zich op twee groepen ouders:
* Ouders van nieuwe leerlingen waarvan het vermoeden is dat hun ervaringen in het voortraject erg negatief zijn geweest en voor wie het vertrouwen in de nieuwe school niet vanzelf zal gaan
* En ouders van bestaande leerlingen waarbij om welke reden dan ook de relatie met school vertroebeld is en voor wie het vertrouwen in de school geschaad is, of geschaad lijkt te worden.

Aan deze ouders wordt gevraagd over hun ervaringen met ons in gesprek te gaan. Dit zal vooralsnog op vrijwillige basis gebeuren. Herma Kremer, psycholoog, psychotherapeut en tevens vertrouwenspersoon binnen de school, voert deze gesprekken. Zij zal de informatie van ouders zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Op basis van de uitkomsten en ervaringen van zowel ouders als school, zal een vervolg-traject geformuleerd worden. Misschien dat een gesprek met ouders over hun ervaringen tot dan toe standaard gaat horen bij de aanmeld- en intakeprocedure binnen de school.

De eerste fase van het project: "ouders actief uitnodigen" is gestart en de eerste ouders hebben al (positief) gereageerd. Dit is bemoedigend.
Mochten er ouders van onze bestaande leerlingen zijn, die niet direct binnen de bovengenoemde "twee groepen" vallen, maar die het wel belangrijk vinden om ook hun verhaal te vertellen, dan kunnen zij ook hierover contact op nemen met ons om dit kenbaar maken. Mevr. Kremer zal dan contact met hen opnemen.

Nieuws van De Brug

Stichting Corazon heeft bij ons 13 appel- en perenboompjes afgeleverd. We hebben in de moestuin nu...
Donderdagmiddag 9 januari vlak voordat de bel ging om naar huis te gaan, werd het nieuwe...
De Triple P groepstraining Positief opvoeden start op donderdag 31 oktober! Lees hier meer ...
Rian Visser is onze schoolschrijver. Lees hier meer ...

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline