Het ouderplan


".. Uit onderzoek blijkt (Bakker et al., 2013) dat we er gerust van uit mogen gaan dat zowel leerkracht als ouder het beste met het kind voorheeft. Elke ouder is betrokken op zijn kind en de school van zijn kind. Sommige ouders weten misschien niet hoe ze dat het beste kunnen doen. De meeste leerkrachten zijn overtuigd dat betrokken ouders de ontwikkeling van kinderen ten goede komt zowel in cognitief opzicht als met betrekking tot het welbevinden van het kind. De vraag is dus ook hoe geef je ouderbetrokkenheid zo vorm dat het effectief en efficiënt is." (P.de Vries, JSW dec. 2018)

Wij, het schoolteam van Pi-de Brug, zien goed samenwerken met ouders als een strikte voorwaarde om te komen tot goed onderwijs. Dit hebben we in het  Het Ouderplan vastgelegd. In dit plan beschrijven wij hoe de samenwerking met ouders hier op de Brug er uit ziet.
Dit Ouderplan vormt de grondslag voor de activiteiten die wij als school met en voor ouders ontplooien. Het is niet alleen een "agenda met activiteiten", het is ook een document (met visie) dat permanent in ontwikkeling is.
Het streven is om dit Ouderplan elk schooljaar bij te werken, zodat de actuele stand van zaken als het om de relatie School De Brug en Ouders gaat, weergegeven wordt.
 

Nieuws van De Brug

"Bèèèèèèèh!" "Kwek, kwek" "Tok, Tok, Tok, Tok" "Snuf, snuf, snuf" "Gak, gak
11Mrt
Zoals ieder jaar deed onze school weer mee aan Nederland Doet, de actie van het OranjeFonds.
Sinds de herfstvakantie staat er een nieuwe speeltoestel op het schoolplein.
Woensdag is de Kinderboekenweek begonnen! Lees hier meer ....

De Brug in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline